GEBRUIK DE ERVARING EN PROFITEER VAN DE SERVCIE

Even aan tafel, een uurtje brainstormen over het concept of gewoon rekenen. Schetsblok er bij, telmachine. Doe ik het goed? Kan het beter? Daar is ComPar Services voor. Geen ongewenste overhead maar het pure advies voor kennis direct aan tafel. Analyses en oplossingen zonder bestaande contacten te hoeven verbreken maar wel aan te spreken als dat nodig is.

En wat u wilt in deze tijd?
Minder uitgeven!

Dat kan! Een Quickscan leert waar de ruimte zit: scherpere inkoop, meer efficiency bij de productie, betere afspraken vooraf, logischer verloop binnen uw eigen organisatie, combineren van opdrachten, optimalistaie van uw site. Dat vraagt een andere kijk op communicatie: bewuster omgaan met het budget en gebruik maken van de kracht van combinaties en relaties.

 
 

Met de opgedane ervaring in het communicatievak verrichten wij als uw persoonlijk adviseur die Quickscan voor u. Gratis analyseren wij de huidige invulling en adviseren wij u in de te nemen stappen. Op creatief vlak. Op productievlak. Vooraf strak gebudgetteerd en ingevuld met behoud van bestaande contacten of juist nieuwe relaties realiseren we samen verrassende voordelen.

HULP VOOR STARTERS

Standaard starterspakketten zijn leuk en worden soms heel voordelig aangeboden. Maar als starter bent u niet standaard. En zit u niet te wachten op een eenmalige aanbieding die dankzij de huidige markt op websites verschijnt. U bent uniek en verdient de passende ondersteuning als u toe bent aan communicatie en reclamemaken.

Gebruik de voordelen die geboden worden

U wilt een luisterend oor en een adviserende uitspraak. Iemand die u leidt door het woud van aanbiedingen en expertises en de juiste combinatie maakt tussen vrienden die voor je klaar staan en deskundigheid die nodig is.

Iemand ook die klaar staat als dat nodig is. Met meer. Zonder dat meteen een rekening wodt geschreven voor meer.

Dat is dus ComPar Services.
De specialisten van ComPar Communicatie Partners als uw eigen specialist op het gebied van creatie, communicatie en grafische zaken.